BE-A Walker یک بازی اکشن و علمی و تخیلی ست که داستان آن در آینده رخ میدهد. زمانی که سیاره زمین دیگر مکان مناسبی برای زندگی نیست و انسان ها باید مهاجرت کنند. دانشمندان در تلاش اند تا سیاره ای را مشابه به زمین پیدا کنند که در آن امکان زیست به شکل عادی وجود داشته باشد. سیاره ای که در آن کوه، دشت، اقیانوس، صحرا،دریاچه و حتی یخچال های طبیعی وجود داشته باشد و منابع غذایی کافی برای انسان ها را شامل باشد. اما پیدا کردن این سیاره به همین راحتی نبود و تا آخرین روزی که میتوانستیم از زمین استفاده کنیم در سیاره خود ماندیم اما بالاخره روزی تمامی منابع غذایی مان تمام شد و درست در همان روز دانشمندان سیاره ای را بسیار مشابه با زمین پیدا کردنند و تصمیم به نقل مکان به این سیاره کردند.
دانلود BE-A Walker 1.0.8 – بازی اکشن ربات پیشرفته اندروید
تنها یک مشکل وجود دارد. در این سیاره مشابه به زمین، موجوداتی مثل انسان زندگی میکنند و که زندگی صلح آمیز و خوبی دارند. این سیاره که تنها نوع هوایش با زمین فرق دارد، برای تبدیل شدن به یک سیاره صدرصد دلخواه انسان ها، باید هوایش تصفیه شود تا قابل تنفس شود. اما در صورتی که هوا تصفیه شود، موجودات قبلی خواهند مرد. پس آنها به نیروگاه های انسان ها حمله میکنند تا از این تصفیه کننده  جلوگیری کنند و خودشان را نجات دهند . همین باعث شروع جنگی میان انسان ها و این موجودات میشود.
در بازی اکشن BE-A Walker شما در ماموریت کشتن موجودات ساکن سیاره مشابه زمین هستید. اما در طول بازی به شما امکان داده میشود تا جبهه خودتان را انتخاب کنید. میخواهید برای زنده ماندن بشریت بجنگید و به یک قهرمان اسطوره ای تبدیل شوید. و یا اینکه سیاره این موجودات را بهشان پس دهید و کمکشان کنید تا خانواده و خانه هایشان را باز پس بگیرند و زنده بمانند. شما باید بین وجدان و نیاز یکی را انتخاب کنید.