این برنامه ویژه ماه رجب و مراسم اعتکاف می باشد.در این برنامه شما می توانید مطالب مفیدی درباره ماه رجب کسب کنید.

ویژگی های این برنامه :

مفهوم اعتکاف

اعمال خاصه ماه رجب

سخن بزرگان در مورد عمل پسندیده اعتکاف 

 ذکر روز و ذکرشمار 

پیشنهاد می کنیم این برنامه را از دست ندهید.