Battle Towers یک بازی فوق العاده زیبا در سبک دفاع از قلعه می باشد که نسخه جدید آن را برای شما قرار می دهیم. جنگ ابدی میان دو کشور اتفاق افتاده است و هر دو کشور میل به تسخیر یکدیگر دارند. این دو ملت زمانی در صلح با یکدیگر زندگی می کردند. حال وظیفه شما این است که از قلعه خود در برابر امواج دشمنان دفاع کنید.