اکنون زمان آن رسیده است که یک خانه جدید بنا کنید و آماده ساخت شهر رویایی خود شوید. اسب خود را زین کنید و به مناطق مختلف از جمله کوه ها، دره ها و بیابان ها سفر کنید و گنجینه های باستانی پنهان را پیدا کنید، اما بسیار دقت کنید زیرا عده ای قانون شکن در شهر شما وجود دارند و به دنبال منافع خود هستند!

کارهایی که شما در بازی Westbound انجام خواهید داد:

– جستجوی مناطق مختلف از جمله دره ها، کوه ها و بیابان ها برای آثار باستانی

– کشف تمدن های کهن و ساخت ساختمان های جدید در محل های خاص

– مسابقه برای پیدا کردن گنجینه های از دست رفته

– امکان ساخت و رونق مزرعه خود