The Final Battleground : Dead Zombie Battle

این بازی تیر اندازی رایگان است!
در مدت زمان محدود,در کشوری پر از زامبی,تبدیل به قهرمان شوید.وارد ماجراجویی دشوار این بازی شوید.تیر اندازی کنید و زامبی ها را شکست دهید.از هر طرف شهر زامبی ها هجوم می آورند.برای شکست دادن زامبی ها اسلحه های خود را ارتقا دهید.

دانلود The Final Battleground : Dead Zombie Battle 1.0 بازی نبرد زامبی ها اندروید دانلود The Final Battleground : Dead Zombie Battle 1.0 بازی نبرد زامبی ها اندروید