Guess The Song – Music Quiz

بازی” حدس آهنگ-مسابقه ی موسیقی”کاملا رایگان می باشد.

در هر مرحله آهنگ های زیادی خواهید شنید که به قسمت های کوچک در آمده اند.سپس باید با استفاده از کلماتی که در اختیار شما قرار گرفته است نام آهنگ را بنویسید.اگر نام کامل را حدس بزنید برنده می شوید!


آهنگ زیبای بعدی در انتظار شماست!

این بازی شامل ۹۰ قسمت آهنگ زیبا و جذاب می باشد.در طول بازی تنها از حدس زدن آهنگ لذت نخواهید برد بلکه از: