Drive Luxury Bus Simulator 3D

برای لذت بردن از رانندگی با اتوبوس توریستی مدرن و رانندگی در جاده ی برفی آماده شوید.در این بازی شبیه ساز رانندگی و حمل و نقل گردشگران شما باید از تپه ها و پیچ های خطرناکی عبور کنید و گردشگران را به مقصد برسانید .

دانلود Drive Luxury Bus Simulator 3D 1.0 بازی شبیه ساز رانندگی با اتوبوس اندروید