Modern Gun Strike – Terror Attack

این بازی تیراندازی و جنگی علیه نیرو های آموزش دیده اطلاعات است.وظیفه شما به عنوان یک مامور فدرال ماهر و مسلح این است که به طور مخفیانه شمار نیروهای دشمن را بدست آورید. برخی از نیروها به ما خیانت می کنند و فراری هستند که این مسئله برای امنیت ملی کشورما بسیار خطرناک است زیرا آنها از اطلاعات ما با خبراند و اگر نتوانیم جلوی آنها را بگیریم اطلاعات ما به زودی فاش خواهد شد.

دانلود Modern Gun Strike Terror Attack 1.0.3 بازی حمله تروریستی اندروید
روش بازی:
ماموریت خود را انتخاب کنید
سلاح خود را انتخاب کنید
دکمه شروع بازی را فشار دهید تا ماموریت شما بارگیری شود
هدف گیری و شلیک کنید
برای مخفی شدن, دکمه نشستن پشت اشیا را فشار دهید
شلیک به سر امتیاز بیشتری دارد