Golden Axe Classic

در بازی کلاسیک SEGAجادو گری کنید و نیرو های دشمن را شکست دهید.
بازی حماسی کلاسیک تبر طلایی هم اکنون در دستگاه های اندروید در دسترس است! رایگان بازی کنید!

دانلود Golden Axe Classic 6.4.0 بازی تبر طلایی اندروید

نیروهای ستمگر دشمن,مردم شهر یوری را اسیر کرده اند و آنها را تهدید میکنند که میخواهند تبر طلایی افسانه ای را نابود کنند و دنیایی پر از قتل بوجود آوردند. فقط سه جنگجوی شجاع: جنگجوی وحشی، کوتوله ونیرو های جنگی آمازون در مقابل آنها ایستاده اند. برای مقابله با آنها از طلسم ها استفاده کنید و صلح را دوباره به مردم شهر یوری برگردانید.

دانلود Golden Axe Classic 6.4.0 بازی تبر طلایی اندروید
شما میتوانید این بازی را برای اولین بار در دستگاه های اندروید خود داشته باشید!