NOUKK

NOUKK یک بازی جالب است که با عشق و اشتیاق فراوان به جزئیات ساخته شده است

شکارچی کوچک سعی می کند عشق زندگی خود و بقیه افراد قبیله اش را که توسط افراد غیر قانونی گروگان گرفته شده اند نجات دهد.
او برای نجات همه آنها عازم سفری خطرناک میشود و در راه با خطرات و مشکلات زیادی مواجه می شود.

 

به NOUKK کمک کنید تا به عشقش برسد و دهکده اش را نجات دهد

 

دانلود NOUKK 2  بازی ماجراجویی نووک اندروید