Galaxy Legend Battlefront

ساخت پایگاه فضایی خود و ستاره ناوگان. تسخیر کهکشان با دوستان خود !

این بازی بسیار جذاب و مهیج را از سایت اندرویدکده دانلود کنید و نهایت لذت راببرید.

فرماندهی نیروهای خود  به فتح کهکشانی! کهکشان افسانه یک بازی استراتژی مبارزه با فضای است که در انتظار یک رهبر مثل خود شما است. رقابت با هزاران نفر از بازیکنان در میدان جنگ آنلاین پویا و به دنبال جایزه نهایی: پیروزی!