Assistive Touch این نرم افزار یک ابزار پیشرفته جدید است که با استفاده از آن کمتر احتیاج پیدا می کنید که دکمه پاور و کم و زیاد کردن صدا را لمس کنید.این نرم افزار کاربری بسیار آسانی دارد.
این نرم افزار کمکی در صفحات شناوری چون آیفون بسیارراحت و سریع است .

این نرم افزار به شما گزینه هایی ارائه می دهد که بتوانید ابزار مورد علاقه خود را بر روی صفحه لمسی قرار دهید تا بتوانید به آسانی به آنها دسترسی داشته باشید