shoot bubble deluxe
این بازی یکی از کلاسیک ترین و شگفت انگیز ترین بازی حباب است.این نسخه از بازی تنها نسخه ای است که هردو حالت پازل و بازی را دارد.
ترکیبی از ۳حباب یا بیشتر را بسازید تا آنها را منفجر کنید.همه حباب ها را حذف کنید تا به سطح بالالتر بروید.
چگونه بازی کنید:لازم نیست از فلش پایین استفاده کنید تنها کافی است بر روی صفحه بازی ضربه بزنید،دقیقا همان جایی که می خواهید توپ به همان سمت برود.برای انتخاب سطح بازی و گزینه های دیگر منو را کلیک کنید.هیچ گونه شعبده بازی و فریبکاری دراین بازی وجود ندارد تنها با صبر و بردباری به بازی ادامه دهید.