بقا قایق چند نفره ۳D با بیش از ۶۴player در سرور!  

بازی با دوستان خود و زنده ماندن با هم. ساخت پایگاه مبارزه  در قایق با دوستان خود  و یا بازی با بازیکنان دیگر.

شروع پایگاه های خود  با یک قایق و مبارزه با چینگ های و یا مبارزه با پایگاه های دیگر در سرور

قایق بقا چند نفره ۳D دارای بهترین عملکرد تا کنون

امکانات:

-ساخت قایق

-۶۴بازیکن سرور 

-مبارزه با هم مبارزه با دوستان

دانلود Raft Survival Multiplayer 3D بازی بقا قایق چندنفره سه بعدی اندروید