ایا شما برای رفتن به کمپینگ با یه دوست برنامه ریزی کرده اید؟ هیچ وقت فکر کرده اید چگونه با او شوخی کنید؟

دانلود برنامه فلزیاب شبیه ساز و سرگرم کننده است. نوع مناسب از آشکارساز فلز و سطح اسکن را انتخاب کنید. سازمان دیده بان نشانه سطح و راه رفتن برای پیدا کردن شی مورد نظر. متقاعد کردن دیگران  که شما یک فلزیاب واقعی بر روی گوشی دارید و می توانید یک گنج در جنگل پیدا کنید، در ساحل حلقه یا تفنگ کشف کنید.

**توجه! برنامه فلزیاب شبیه ساز یک شوخی است، ایجاد شده برای شوخی و سرگرم کننده است. در واقع، یک دستگاه اسکن به منظور پیدا کردن سطوح از اشیاء فلزی نیست**

دانلود Metal Detector Simulator 1.1 فلزیاب شبیه ساز اندروید

دانلود Metal Detector Simulator 1.1 فلزیاب شبیه ساز اندروید