بازی نبرد تاریکی
Battle of Dark
به بازی های مستقل نبرد تاریکی خوش آمدید.ارتش تاریکی دوباره بازگشته است و میخواهد همه ی قلمرو شما را تصرف کند.در این بازی شما سردسته و فرمانروای ارتش تاریکی هستید که میخواهید زمین را به تاریکی بکشانید و تمام آدمها را نابود و در سلطه خود بگیرید .هیچ چیز به صورت کامل در جهان وجود ندارد،علاوه بر این باید گفت که هنر های این بازی و برنامه نویسی آن توسط یک نفر انجام شده است.قطعا این بازی کاستی هایی خواهد داشت امیدوارم که ما را ببخشید و با ما در توسعه این بازی همراه باشید.متشکرم