Jungle panda run

پاندای بامزه بازی را در جنگل های خطرناک هدایت کنید. از روی موانع بپرید، از خرس های شرور و گیاهان وحشی دوری کنید. به خرس پاندا کمک کنید تا از تمامی موانع سر راهش عبور کند و به پایان خط برسد. برای پریدن روی صفحه ضربه بزنید. از روی پلتفورم ها و تپه ها بپرید. از خرس های گرسنه فرار کنید و یا روی سرشان بپرید تا سرگیجه بگیرند. ترب های قرمز را جمع کنید. ترب ها را به سمت دشمنان پرتاب کنید. مواظب باشید که در دام گیاهان وحشتناک نیفتید. این بازی، یک بازی بسیار ماجراجویانه و اعتیاد آور با کنترل های ساده است. پاندای کوچک در جنگل گرسنه است. به این پاندا کمک کنید تا بدود و تمام ترب ها را جمع کنید و در دام خرس های خشمگین نیفتد. در حین دویدن ترب ها را پرتاب کنید تا خرس خشمگین بی ههوش شود. روی صفحه ضربه بزنید تا پاندا از موانع مختلف جنگل مانند گیاه های گوشتخوار بپرد. دکمه پرتاب را بزنید تا ترب پرت کنید. بازی پاندای جنگل بهترین بازی ماجرایی برای تمامی سنین است. این بازی بهترین بازی دوندگی با گرافیک و موسیقی عالی است.

نحوه بازی به این صورت است که با لمس کردن صفحه پاندا پرش می کند. شما باید از روی موانع بپرید و با واکنش های سریع خود، هرچه قدر می توانید ترب جمع کرده و آنها را به سمت دشمنان پرتاب کنید. باید تمام سعی خود را بکنید تا در دام گیاهان گوشتخوار یا خرس های گرسنه نیفتید. می توانید با پرتاب ترب به سمت خرس ها یا پریدن روی سر آنها، آنها را بی هوش کنید. به پایان مرحله برسید تا پاندا را خوشحال کنید.

ویژگی های اصلی بازی:

– دو دنیای مختلف که هر کدام دارای ۱۲ مرحله جذاب و اعتیاد آور هستند

– شخصیت بامزه بازی

– کنترل های ساده

– گرافیک زیبا و جذاب

– موسیقی فوق العاده

– گیم پلی بسیار روان