با Whack your Teacher v1.1 +13 معلم یا استاد خود را کتک بزنید!

۲۰ روش به قتل رساندن معلم و استاد خود را تجربه کنید!

برنامه‌ای برای افراد (+۱۳).

آیا در مدیریت خشم خود با مشکل مواجه هستید؟ خشم خود را در این برنامه خالی کنید. دیگر نیازی به فرو بردن خشم خود نخواهید داشت!

روش هایی پر از خشونت و خون و در عین حال جذاب و خنده دار!(هیچ از روش ها را در دنیای واقعی امتحان نکنید!)

با Whack your Teacher v1.1 +13 معلم یا استاد خود را کتک بزنید!
با Whack your Teacher v1.1 +13 معلم یا استاد خود را کتک بزنید!