دفاع از گنجینه: سبک جدیدی از بازی های استراتژیک دفاع از برج و لذت بی نهایت!

آیا می توانید آتلانتیس را از غرق شدن در دریا نجات دهید؟ به میلیون ها نفر بپیوندید که از این بازی لذت می برند، یک بازی استراتژیک واقعا حماسی که در شهر باستانی گمشده آتلانتیس رخ می دهد. خطوط دفاعی خود را بسازید و از خدایان کمک بخواهید تا با قدرت آنها، شهرتان را از قبیله مهاجمان محافظت کنید.

دفاع دو طرفه

قبایل مبارزان دشمن سعی می کنند که شهر های شما را غارت کنند و جواهرات شما را بدزدند. اگر موفق شوند، سعی می کنند که با داشتن جواهرات خارج شوند. حالا شما باید از دیوار های خود، هم در برابر مهاجمان و هم در برابر کسانی که می خواهند خارج شوند دفاع کنید.

ساختمان های دشمن

فقط این شما نیستید که برج های دفاعی دارید. قبایل دشمن کنترل ساختمان های قلمرو شما را به دست گرفته اند. اگر به آنها اجازه بدهید که باقی بمانند، به دشمن کمک خواهند کرد، از طرف دیگر اگر تمام منابع خود را صرف پس گرفتن این ساختمان ها بکنید، بی دفاع خواهید ماند.

در تاریکی مبارزه کنید

یک چالش هیجان انگیز برای بازیکنان حرفه ای، در شب جلوی حملات را بگیرید. نمی توان در مناطقی که پوشیده در شب هستند، ساخت و ساز انجام داد. آیا می توانید در تاریکی از شهر خود دفاع کنید؟

خدایان افسانه ای باستان

در نبرد با سیل عظیم دشمنان، از خدایان کمک بگیرید: پوزئیدون دریا، هیدز دنیای زیر آّب، و ولکان آتش. به تدریج توانایی های خدایان را افزایش دهید.

ویژگی های Treasure Defense:

– بیش از ۹۰ مرحله بازی

– با بیش از ۲۷ نوع برج دفاعی مختلف، شهر خود را در یک قلعه نفوذ ناپذیر بسازید.

– از خدایانی مانند پوزئیدون، هیدز و ولکان کمک بخواهید تا از شهر شما در برابر قبایل مهاجم دفاع کنند.

– برای دفع کردن بیش از ۳۰ نوع دشمن مختلف، برای خود استراتژی طرح کنید.