در یک دنیای آشوب زده که پر از زامبی، هیولا های بی صدا و سازمان های نیمه نظامی است. بجنگید تا جامعه خود را ساخته و آن را گسترش دهید! دنیای خطرناک و تاریکی را جستجو کنید تا منابع بدست آورید و بقای خود را تضمین کنید! اگر فقط پانزده دقیقه بازی کنید، مطمئن باشید که دیگر نمی توانید آن را زمین بگذارید!

در ابتدای بازی، ساختمان های مختلفی برای ذخیره سازی منابع بسازید، سازندگان مختلف را آموزش دهید، نیرو ها را آموزش دهید تا به گروه مبارزه شما ملحق شوند و آیتم های لازم برای پیشرفت در بازی را تولید کنید. دنیای بیرون را بگردید تا آیتم های جدیدی بدست آورده و سلاح ها و زره های بهتر و سایر تجهیزات را تولید کنید. توانایی های جدیدی کسب کنید تا نیروی خود را تقویت و گسترده کنید. با جلو رفتن بازی، نواحی مختلف را جستجو کرده و سیاه چال های پنهانی را پیدا کنید که پر از آیتم های جدید هستند. می توانید از این آیتم ها برای غلبه بر دشمنان قوی تر و وحشتناک تر استفاده کنید. گروهی از افراد بازمانده در ظهور زامبی ها را هدایت کنید. نواحی جدید را مردگان متحرک بررسی کنید، منابع بدست آورید و از خود در برابر زامبی ها محافظت کنید. در این بازی افراد باز مانده را از شر نجات دهید.

ویژگی های Zpocalypse now:

– مبارزان مختلفی را با ویژگی ها و نقاط قوت خاص آموزش دهید.

– انواع سازندگان را با کاربرد های مختلف آموزش دهید.

– سلاح ها، زره ها و تجهیرات جدید برای مجهز کردن جنگجویان کشف کنید.

– دنیای عظیم سیاه چال ها و رمز و راز را جستجو کنید.

– کلید و دیگر آیتم های پنهانی را برای باز کردن نواحی ویژه و مرموز پیدا کنید.

– جام ها و افتخارات را باز کنید.

– با دیگر بازیکنان برای رسیدن به رتبه بهتر در تابلو امتیازات رقابت کنید.