Cosmonautica EARLY ACCESS : به عنوان یک کاپیتان پر اشتیاق برای کسب شهرت و مقام سوار بر رزمناو های فضایی در راه سرنوشت نهایی خود قدم گذارید. بازی “کیهان نورد” عناصر فضایی و جهان ناشناخته آن را با هم ترکیب کرده و با شبیه سازی خدمه فضایی به طور واقعی تجربه بی نظیری از این نوع بازی ها در دستگاهتان به ارمغان می آورد. آگاه باشید که کار گروهی و مواظبت از اعضای تیمتان تنها راه برای رسیدن به پیروزی می باشد.

آیا می دانید تنها چیزی که می تواند شما به بهترین تاجر، قاچاقچی، دزد دریایی یا حتی به یک فضا نورد تبدیل کند : انتخاب هایی است که شما انجام می دهید!

نسخه مود