امتیاز ۴٫۵ در فروشگاه گوگل پلی!

تا چه اندازه خود را قضاوت کننده خوبی می دانید؟ آیا اصلا توانیی اش را دارید. آیا نیاز به یک بازی برای قرار گذاشتن با افراد دارید! توانایی پیدا کردن بهترین شریک زندگی افراد را در خود به آزمایش بگذارید. همچنین قادر هستتید آژانس خواستگاربی ویژه ای نیز به مدیریت خودتان ترتیب دهید. این بازی به گفته سازندگان بازی های اندرویدی در میان ۱۴۸ بازی برتر قرار دارد. همچنین نسخه آی او اس بازی نیز در میان ده بازی برتر شناخته می شود.

این بازی به عنوان یک ملکه خواستگاری و آشنا کردن افراد توسط سایت ها و مراجع رسمی شناخته شده است. به گفته سایت Dragaholic بعد از یک ساعت بازی کردن به دام خواهید افتاد! این بازی از سوی سایت ها و مراجع دیگر نیز با افتخار و زیبایی توصیف و تعریف شده است.

تغییرات این نسخه:

– برطرف شدن باگهای جزئی و مشکلات قلیل نسخه های پیشین