در بازی turtle tumble که ساخته استودیو بازی سازی War Drum Studios می باشد. به جست و خیز و چنبره زدن در مسیر خود بپردازید و به سوی پیروزی حرکت کنید. به شخصیت اصلی بازی یعنی “اُلی” کمک کنید که با دنبال کردن نشانه ها، گودال های بیشتری را بگردد. خانواده او توسط حیوانات مزاحم دیگر مورد آزار قرار گرفته اند.

ویژگی های turtle tumble:

– پس از انجام مراحل متعدد و گوناگون بازی و به اتمام رساند آن ها تمام اعضای خانواده اُلی را پیدا می کنید و می توانید با هریک از آن ها که دارای ویژگی های متفاوتی هستند به بازی بپردازید.

– گودال های متعدد و گوناگون کثیری در بازی وجود دارد که می توانید با تمرین و تکرار و با کسب مهارت در هرکدام ستاره های بیشتری دریافت نمایید.

– با گشت و گذار و ماجرا جویی در جهان اُلی می توانید ساز و برگ جدیدتر و بیشتری کسب کنید. به یاد داشته باشید هر قطعه ای که پیدا می کنید میتوانید آن را به سلیقه خود با دیگر قطعات ترکیب یا سرهم بندی کنید.

– مود های ویژه ای در هر مسیر وجود دارند: با کوهستان های قطبی یخی مواجه می شوید همچنین نسیم ملایم ساحلی که به هنگام جریان های آرام آبی به وجود می آید را تجربه خواهید کرد. در جزایر دور دست نیز به کاوش بپردازید تا بتوانید گنجینه های بسیاری در آن ها کشف کنید.

– از روی قارچ ها بجهید و با دیدن عروس های دریایی متحیر گردید. به خرد کردن و منفجر کدن عناصری چون هندوانه ها و یخ و قلعه های شنی مشغول شوید یا حتی می توانید توپ جنگی شلیک کنید.

– حجم کم بازی به نسبت زیبایی و گرافیک آن

تغییرات این نسخه:

– برطرف شدن نارسایی عناصر و مدل ها برای گوشی Galaxy S3

– برطرف شدن بسیاری از باگ ها و برخی مشکلات عدم ثبات در اجرای بازی