انسان ها اکنون در دنیای بی امیدی زندگی می کنند! زامبی های بی پایان این سیاره را به مکان وحشتناکی تبدیل می کنند! به عنوان پرنده، شما باید از آخرین سرزمین مادری خود حفاظت کنید و این زامبی ها را از بین ببرید! دنیا منتظر شماست تا نجاتش دهید! چطور مبارزه خواهید کرد؟ پرنده ها را به یک تیم تبدیل کنید تا به این زامبی ها حمله کنید! هرچه پرنده های بیشتری به هم وصل شوند، حمله قوی تر خواهد بود! ۳ پرنده می توانند یک تیم تشکیل دهند تا با گلوله های آتش به زامبی ها حمله کنند! یادتان باشد سکه هایی که پس از کشتن زامبی ها روی زمین می ریزند را بردارید. می توانید با سکه ها پرنده ها را قوی تر کنید، وسایل بخرید و دوستان جدیدی را باز کنید! هرچه مرحله های بیشتری را رد کنید، زامبی های قوی تری را خواهید دید. فقط پرنده ها را درست کنترل کنید تا ببرید و از سرزمین تان حفاظت کنید!

به پرنده های بامزه کمک کنید تا سیاره زمین را از زامبی های وحشتناک محافظت کنند. حداقل سه پرنده ها را کنار هم قرار دهید تا قدرت حمله آنها بیشتر شود. از منطق و استعداد استراتژیک خود برای توقف حمله زامبی ها در این بازی اندروید استفاده کنید. بشریت در جنگ با مردگان متحرک شکست خود و پرنده های شجاع آخرین امید هستند. پرنده ها را در مقابل زامبی های حمله کننده قرار دهید. حداقل سه پرنده را کنار هم قرار دهید و انها می توانند با گلوله های آتشین به زامبی ها حمله کنند. بعد از کشتن زامبی ها، سکه ها را جمع کنید تا قدرتی و پرنده های جدید بخرید.

ویژگی های Birds Vs Zombies 3:

– مراحل و صحنه های مختلف

– گیم پلی ساده اما بامزه

– گرافیک عالی

– کیفیت تصویر واضح

– پرنده های بامزه

– زامبی های تشنه به خون

– محیط جذاب