تانک های مختلفی از دوره جنگ جهانی دوم را برانید. در نقشه های مختلف و متنوع، مبارزات جذاب و سرگرم کننده ای داشته باشید. احساس واقعی یک تانک سوار را در این بازی جذاب و زیبا حس کنید. ماشین جنگی زره ای را از آشیانه بیرون آورید، به دوستان خود ملحق شوید و با دیگر بازیکنان در میدان های مختلف نبرد، مبارزه کنید. این بازی تنها تانک های واقعی دارد که در جنگ جهانی دوم به کار گرفته شده بودند. این بازی زره تانک را به طور واقعی و با تمام نقاط ضعفش طراحی کرده است. از تاکتیک های خود استفاده کنید و برنده میدان نبرد باشید. این بازی به صورت آنلاین بوده و شما می توانید با استفاده از قابلیت بازی چند نفره، تجربه لذت بخشی را با دوستان خود داشته باشید. این بازی با گرافیک جذاب، تانک های مختلف و میدان های جنگی متنوع، حس واقعی میدان نبرد را به شما می دهد. شما می توانید با دوستان خود در قالب دو تیم ۷ نفره بازی کنید. فیزیک به کار رفته در این بازی بسیار دقیق بوده که موجب واقعی شدن حرکات تانک ها در میدان نبرد می شود.