با اعضای یک سازمان جنایی در بخش های مختلف دنیا مبارزه کنید. از سلاح ها و تجهیزات فوق مدرن استفاده نمایید. این بازی بر اساس یک فیلم با همین نام ساخته شده است. باید در برابر تروریسم بین المللی مبارزه کنید. شما ماموریت های سری خواهید داشت که باید به پایگاه ها نفوذ کنید و تروریست ها را از روی زمین محو کنید. در میدان مبارزه به آرامی جلو بروید و سعی کنید قبل از اینکه دشمنان شما را ببینند، آنها را بکشید. از انواع سلاح ها مانند چاقو تا تفنگ های تک تیر انداز قوی استفاده کنید.

ماموریت شما، اگر قبول کنید….

به مکان های حفاظت شده نفوذ کنید و اهداف مهم را از بین ببرید، حمله های مرگباری انجام دهید و با سازمان در تمام دنیا روبرو شوید. این پیام خود کشی خواهد بود…

سازمان جنایی را در سراسر دنیا ردیابی کنید

ماموران دشمن را بکشید، پایگاه های خلافکاری را نابود کنید، مهم ترین هدف را از بین ببرید و یا به آرامی و دزدکی هدف ماموریت را در سراسر دنیا تمام کنید.

ماموریت های غیر ممکن را انجام دهید

با انجام دادن ماموریت ها، سازمان جنایی را متوقف کنید و به صندوق پول بین الملل کمک کنید. اهداف را از فاصله دور بزنید، آنها را با شلیک های دقیق از پای در بیارید، در ابتدا پایگاه های دشمن را مورد حمله قرار دهید یا بدون فاش شدن هویت تان، به خطوط دشمن نفوذ کنید.

سلاح ها و تجهیزات پیشرفته را بردارید و آماده شوید

خود را مجهز به سلاح هایی مانند تک تیر انداز، مسلسل، تفنگ های سنگین و گوس کنید و آنها را ارتقا دهید. یادتان باشد که تازه ترین تجهیزات مانند راکت انداز ها، چاقو های پرتابی، کیت های پزشکی، زره و غیره را بردارید.