گرافیک کمیک و گیم پلی سرگرم کننده!

اکشن شوتر با متیاز ۴٫۵ در گوگل پلی!

Call of Mini™ Squad: جهان تماما به نابودی و زوال کشیده شده و توسط مردگان متحرک مورد تخطی و حمله قرار گرفته است. آرامش ثابق از انسان سلب گردیده و زندگی پیشین به کلی دگر گون شده است. گرچه گره های از افراد در گوشه و کنار جهان مداوما در حال گذران هستند اما زندگ آن ها بیشتر زنده ماندن است تا زندگی کردن! با وجود این که به اتفاق هم قطاران خود توانسته اید پناه گاه و خانه امنی به وجود آورده و در آن زندگی کنید ولی باز هم زندگی نا مساعد و اسف باری حاکم بر افراد و خودتان در پیش رو دارید. این زندگی شایسته یک رهبر مدبر و کار درست نیست! در روز های فقر و تننگدستی با وجود کمبود منابع و ملزومات زندگی باید خود را به منزله یک مرده متحرک بدانید! پس حالا وقت آن رسیده که برای نجات خود و پیدا کردن نجات یافته گان بیشتر باید تیم نجات خود را با اقتدار و ثبات به میدان نبرد بفرستید تا بتوانید منابع بیشتر و نجات یافتگان بیشتری بیاندوزید.

همیشه یادتان باشد و هرگز فراموش نکنید که: نیاز دارید علاوه بر دفاع نیرو های خود در برابر مردگان متحرک، باید مراقب دیگر خطرات نیز باشید. آن چه به شما آسیب وارد خواهد آورد تنها مردگانی که می بینید نخواهند بود!

ویژگی های Call of Mini™ Squad:

– در مجرا های فاضل آب و گند آب ها موجودات عجیب و غریب و فاتر از تصوری مشاهده خواهید کرد که بیشتر از یک مرده متحرک ساده هستند مراقب باشید! ممکن است هر یک از آن ها در گوشه و کنار شهر به سوی شما و تیم تان هجوم آورند.

– از میان مردان جان بر کف متعدد و کثیر بازی تیم خود را تشکیل داده و برای پیروزی در هر نبرد به اتفاق یکدیگر به جدال بپردازید