امتیاز ۴٫۶ در فروشگاه گوگل پلی اتفاقی نیست!

هوش مصنوعی و تاکتیک های استراتژیک رده بالا!

مالتی پلیر رایگان!

StarWarriors: مبارزان بین ستاره ای عنوان یک بازی حماسی و استراتژی نظامی است که خط داستانی آن در زمان حال به وقوع می پیوندد. به یاد داشته باشید مبارزه برای کنترل و حکم رانی بر کهکشان مجموعه قوانین خاص خود را دارد. متحدان خود را سامان دهید و به سوی پیروزی رهبری کنید. نباید به فکر پیروزی در مراحل بازی به تنهایی باشید. عدم حضور یاران قدرتمند در کنار شما در دنیای فضایی این بازی به نفعتان نخواهد بود.

یک ناوگان منسجم از نیرو های نظامی خود تشکیل دهید تا بتوانید از هر گونه دخالت و سعی در بی نظمی از جانب دشمنان خود جلوگیری به عمل آورید. در ابتدا ممکن است فکر کنید که آسان باشد اما باید بدانید که بیش از ۴۰ نوع صفینه و فراتر از ۲۰ قالب برای اعمال تغییرات بر تاکتیک استراتژیک بازی که به گونه ای زیرکانه ساخته و پرداخته شده اند برای هر دو طرف جنگ قابل اعمال است. حال هوش و ذکاوت شما در استفاده صحیح و هوشمندانه از این امکانات میتواند تایین کننده مسیر شما به سمت پیروزی یا شکست باشد.

ویژگی های StarWarriors:

– بازی تماما حاصل نظریات مخاطبان و همچنین برای مخاطبان است

– عناصر اقتصادی، نظامی، و استراتژیکی، همگی در یک بازی

– نویسنده و تایین کننده خط داستانی بازی شما هستید، سرنوشت بازی در دستان شماست

– با استفاده از مالتی پلیر رایگان ساعت ها به چالش و مبارزه با دوستان و رقبایی از سراسر جهان، بپردازید.

– گرافیک زیبای بازی تاثیر بسزایی بر خستگی ناپذیری شما از انجام آن خواهد داشت.

– به ماموریت های نظامی بپیوندید و با اتحاد با دوستان خود در جنگ های وسیع دشمنان خود را به زانو در آورید.

– از غلمرو و متحدین خود حفاظت و پشتیبانی به عمل آورید

– به دنبال منابع جدید باشید و در راستای گسترش و حفظ هر یک قدم بردارید.