حکومت بر مملکتی واقع گرایانه!

جنگ های استراتژیکی و مدیریتی!

اتحاد با دوستان و دیگر بازیکنان!

گرافیک عالی

این بازی ابر قدرت های استراتژیکی موجود را به زانو در خواهد آورد!

سازندگان بازی Heroes and Empires همه عناصر یک بازی درجه یک را برای شما تدارک دیده اند!

– جنگ های کارتی چشم نواز در حالی که قهرمانان و پیاده نظام با یکدیگر به نبرد می پردازند:

قهرمانان و ارتش خود را در برابر دیگر بازیکنان در جنگ های خونین، وادار به مبارزه کنید. از ورد های جادویی استفاده کنید و سلاح های خود را به روز رسانی نمایید. همچنین قادر هستید استراتژی جدید و اختصاصی خود را برای به زانو در آوردن رقیبان خود ابداع کنید.

– ساخت شهر ها و برج های دفاعی عظیم برای دفع مهاجمان:

پایگاه خود را با به کار گیری طیف عظیمی از برج ها، قلعه ها، خانه های مسکونی و سازه های گوناگون یسازید. ساختمان های ویژه، برتری های استراتژیکی را برایتان به همراه دارند که شکل دهنده سبک بازی شما هستند.

– کشاورزی تعاملی به همراه نظام مملکتی واقعی:

محصولات کشاورزی خود را برداشت کنید و در آمد حاصل از فروش آن را صرف ساخت و ساز ارگان های اداری نمایید. بازی قابلیت جالب مدیریت اقتصادی و چاپ پول و مدیریت عرضه آن در کشور را ارائه می دهد تا بتوانید با رهبری صحیح آن ها کشور خود را قوی تر نمایید.

– کاوش در قاره ها و اقلیم های گوناگون در خط داستانیِ نقش آفرینی و ماجراییِ بیکران بازی:

ماموریت های گشت و گذار را در سراسر جهانی پهناور، به اتمام رسانید و گنجینه های مخفی را در طول هر مرحله پیدا کنید. در سفر ها و سیاحت های خود قهرمانان جدید، و اسلحه های قدرتمندی نیز به دست خواهید آورد.

– حضور طوایف و متحدین در جنگ های وسیع:

– با بازیکنان دیگر، تیم تشکیل دهید و خانواده ایجاد کنید تا در جنگ های جهانی بتوانید منابع و ساز و برگ جنگی تان را به اشتراک گذارده و از منابع دیگران نیز بهره ببرید. دوستی ها و خانواده های جدید تشکیل دهید و دشمنان مشترک خود را به زانو در آورید.