لیست بلند بالایی از جوایز و افتخارات از سایت ها و مراجع رسمی و مردمی!

خط داستانی بی نظیر و تکرار نشدنی!

محیط گرافیکی و کاراکتر های دیدنی!

تصاویر و تریلر بازی را به هیچ وجه از دست ندهید!

تاریکی تمام ستاره های جهان هستی که منشا و ذات روشنایی هستند، پوشانده و تاریکی را بر جهان حکم فرما گردانده است. به برنامه بپیوندید تا بتوانید بر تاریکی چیره شوید و آن را نابود سازید. فضای بی نظیر بازی به همراه گیم پلی مخلوط با آثار هنری تجربه خاصی را از یک بازی با رایط کاربری تمام لمسی در سطوح جدیدی را به شما القا خواهند کرد. ستاره ها را نجات دهید تا دنیا را نجات داده باشید تاریکی همچنان در راه است!

بازی Darklings یک بازی حماسی و ماجرایی است که شما را غرق در دنیای جادو خواهد کرد. طبق برنامه نقش ” چهره روشنایی ” را در بازی ایفا کنید و سعی کنید دنیا را با پاکسازی تاریکی نجات داده و ستارگان را باز پس گیرید. به عنوان پیش قراول روشنایی و تنها امید باقی مانده در جهان تمام تاریکی ها را بزدایید و دنیا را از چنگال تاریکی بی حد و مرز نجات دهید.

ویژگی های Darklings:

* گیم پلی رانده شده ی بی نظیر بازی

– داستان اعتیاد آور و گیم پلی بسیار طبیعی به طوری که همانند ان را در هیچ کجا ندیده اید.

– کوجودات و مخلوقات دیگر را تحت تصرف قرار داده و آنها را از صحنه روزگار برچینید.

– هیچ گونه جوی استیک و کنترل های اضافی در صفحه دیده نمی شود فقط شمایید و انگشتانتان

* مود بقای اعتیاد آور به همراه عناصر محیطی و تنظیمات گوناگون

– نبرد بی پایان و روز افزون در جنگل های تاریک و سیاه چاله ها و جزایر معلق

– تنظیمات و مود های متعدد و گوناگون

* سفارشی سازی هر چه زیبا تر کاراکتر ها و عناصر متعدد

– کاراکتر اصلی بازی “لام” را با بیش از ۱۰ غالب متعدد زیبا سازی کنید.

– میتوانید در غالب یک راهب یا یک زاغ بازی کنید

* صدا گذاری نفس گیر بازی به گونه ای که مانند آن را نشنیده اید.