فقط قابل نصب بر روی پردازنده گرافیکی تگرا

به مقاومت ملحق شوید و با امپراطوری بجنگید. ماموریت های خطرناک انجام دهید، استرم تروپر ها و تجهیزات جنگی دیگر را شکست دهید. این بازی بر اساس سریال کارتونی محبوب ساخته شده است. شما باید به شورشیان کمک کنید تا با امپراطوری کهکشانی شرور مبارزه کنند. یکی از کاراکتر ها را انتخاب کنید، هر کدام سلاح خاص خود و سبک مبارزه منحصر به فردی دارند. دشمنان را با شمشیر نوری نابود کنید و با تفنگ بلستر به آنها شلیک کنید. روبات های نظامی سلطنتی را کنترل کنید. غول های قوی را شکست دهید و ماموریت های جدید باز کنید.

در چهار مرحله رایگان با امپایر به عنوان ازرا بریجر مبارزه کنید، جنگجویان تای را کنار بزنید، استرم تروپر ها را منفجر کنید و سوار بر یک ربات AT-MP شوید. یک مقر سری برای شورشیان طراحی کنید و آن را گسترش دهید تا قهرمانان بتوانند در آنجا پنهان شوند و شهروندان را نجات دهند. با کاراکتر هایی مثل زب، عضله تیم روح، هرا خلبان و حتی چاپر دروید غرغرو ارتباط برقرار کنید.

به شورشیان نیاز است! آیا آماده قیام بر علیه امپراطوری هستید؟ در این بازی جدید اکشن،تبدیل به یک قهرمان بین سیاره ای شوید!

بجنگید تا شهرواندان لوتال را نجات دهید و امروز با ملحق شدن به شورشیان، امید را به دنیای شورشیان جنگ ستارگان بازگردانید!

در برابر امپراطوری به عنوان ازرا بریجر، قهرمان زرنگ بجنگید، و از جنگجویان تای عبور کنید.

سوار بر روبات سلطنتی AT-MP شوید و قدرتی ها را فعال کنید تا ارتش امپراطوری را از بین ببرید.

امید و هدیه برای شهروندان جمع کنید تا قدرتی بدست آورید

مقر سری شورشیان را با پاداش هایی مانند واحد های زنده، برج، مود های ساختمان و هنر طراحی کنید

اتاق های مخفی و کلاه خود های استرم تروپر را کشف کنید و برای گرفتن پاداش از چاپر بازی کنید.

ویژگی های Star Wars Rebels:

– گرافیک بازی

– داستان جالب

– کاراکتر های مختلف

– ماموریت های متعدد