The 7th Guest: Remastered:بازی معروف روح هفتم در بیستمین سالگرد تولد خود برای اولین بار پای به دستگاه های اندروید می گذارد. سرمنشا سری بازی های ‘Haunted Mansion’ و برنده جوایز متعدد و همینطور بازی شماره ۱ سال ۱۹۹۴ از جمله افتخارات این بازی محسوب میشود. یک بازی گرافیکی با طعم اندکی از تاریخ، برای هواداران بازی های داستانی.

عمارت هنری استاف از زمانی که حافظه کسی یاری کند متروکه شده است. هنری استاف یک استاد اسباب بازی ساز بوده که پازل های شگفت انگیزی می ساخته است. برترین و بزرگترین ساخته او نیز این عمارت است.

این عمارت بی سکنه بود و در حال فساد، تا زمانی که کودکان توسط اسباب بازی های این محل میمردنند تا زمانی که ۶ روح آمدند ودیگر هرگز دیده نشدند.

حال شما در این خانه قرار دارید و از یک اتاق به اتاق دیگر میروید و سعی در به یاد آوردن و فراموش کردن دارید. چرا که بازی استاف هنوز به پایان نرسیده بود. شش روح وجود داشتند که مردم از آن ها باخیر بودند اما یک روح دیگر نیز هست …!

کلبه وحشت بار دیگر زنده گردیده و تنها شما هستید که میتوانید به این کاووس وحشتناک خاتمه داده و به راز هفت روح سرگردان پی ببرید