سربازان کوچک برگشته اند و بهتر از همیشه اند. با یونیفرم های جدید و داشتن آخرین سخت افزار نظامی، سربازان فقط منتظر هستند تا دوباره وارد جنگ شوند! شجاعت خود را آزمایش کنید و سربازان تان را در سه عملیات ویژه هیجان انگیز به پیروزی هدایت کنید.

آماده و شروع!

سوار یک هام وی شوید و وقتی راننده تان دارد در منطقه دشمن می رود و از گلوله های تانک و باران آتش فرار می کند، این تفنگ بزرگ را شلیک کنید.

یک چادر ده نفره

سربازان خود را با یونیفرم های جدید طراحی کنید و با آموزش، درجات نظامی آنها را بالا ببرید. تفنگ ها و زره آنها را ارتقا دهید تا بیشتر در زمین نبرد زنده بمانند.

نیروهای ویژه

متخصصین مختلفی استخدام کنید. از پزشک ها و تیربار ها گرفته تا نیروی ویژه دلتا و شعله پرتاب کن ها تا در ماموریت ها به شما کمک کنند.

ظریف و زهرناک

از کنترل های لمسی برای حرکت دادن جوخه، تیرباران کردن دشمن و غرق کردن آنها در نارنجک، راکت و حملات هوایی استفاده کنید

در جمعیت زامبی ها زنده بمانید!

به سربازان کوچک کمک کنید تا در سه نقشه پر از حادثه، از موج بی پایان زامبی ها عبور کنند. چقدر می توانید در بین این جمعیت دوباره زنده شده دوام آورید؟