در سری های قبلی بازی وظیفه شما انجام یک ماموریت سری و خطرناک بود، در سری چهارم بازی ماموریت شما کمی خطرناک تر و ترسناک تر می باشد. در این سری از بازی شما برای بدست آوردن تعدادی اسناد و مدارک به یک آزمایشگاه سری در یک منطقه دور افتاده فرستاده می شوید. شما با دقت بالا وارد آزمایشگاه می شوید که ناگهان اتفاق بدی می افتد! ویروس خطرناکی که در یک لوله آزمایشگاهی بود به زمین می افتد و به سرعت در سراسر آزماشگاه پخش می شود. این ویروس خطرناک همه چیز را تابود می سازد و در حال حاضر هدف شما فقط یک چیز است: زنده ماندن!

گروهی از انسان ها که توانسته بودند در برابر این ویروس مقاومت کنند و زنده بمانند به یک گروه تبدیل شدند و با سلاح های موجود ار خود دفاع می کنند. دانشمندان ازمایش های خود را برای اختراع یک انتی ویروس برای این بیماری شروع کرده اند اما اکنون وظیفه شما زنده ماندن و جلوگیری از پخش شدن ان ویروس است.

در بازی ماموریت های مختلفی وجود دارد که شما باید آن ها را انجام دهید و امتیاز کسب کنیدو. بازی دارای محیطی خوف انگیز و ترسناک است و صدا گذاری های بازی بسیار حرفه ای انجام گرفته است. از دیگر ویژگی های بازی می توان به گرافیک مطلوب و گیم پلی خوب بازی اشاره کرد.