در این بازی بازی زیبا شما یک شهر تاریخی را در یک امپراطوری عظیم ایجاد م کنید و باید از آن در برابر حملات بیگناگنان محافظت کنید. علاوه بر محافظت از شهر شما باید کنترل شهر را در دست بگیرید و نیازهای مردم شهر خود را رفع کنید. ساخت یک ارتش قوی از جنگجویان واقعی وارسال ارتش خود برای نابودی قلمرو بازیکنان دیگر در سراسر جهان. این بازی زیبا یک بازی در سبک استراتژیک و دفاع از قلعه می باشد که شما در آن باید یک قلمرو بسازید، سپس قلمرو خود را پیشرفته کنید و به تربیت نیرو های جنگی بپردازید، چرا که دشمن در کمین شماست! از طریق ویژگی های موجود در بازی و با کسب امتیاز ارتش خود را بزرگتر و قدرتمندتر کنید و شروع جنگاوری با دیگر بازیکنان موجود در قلمرو کنید.

این بازی زیبا به دوستداران بازی های استراتژیک و دفاع از قلعه پیشنهاد می شود. در واقع سبک این بازی شبیه به بازی معروف کلش آف کلنز می باشد ولی با کمی تغییر در نحوه بازی.