جهان در جنگی بزرگ است. در بازی Target Horizon پایگاه نظامی خود را بسازید و در نبرد نهایی پیروز شوید. نبرد سرنوشت سازی شروع شده است، آینده بشریت در دستان شماست پس با تمام قدرت و نیروی خود به میدان جنگ بروید و بشریت را از یک فاجعه هولناک نجات دهید.

از طریق سلاح های پیشرفته ای مانند ضد هوایی های نسل جدید در برابر حملات هوایی مقاومت کنید. یک استراتژی خیلی قوی از طریق تجهیزات خود در برابر حملات هوایی دشمن بسازید تا پیروز میدان باشید.

جنگ های بازی مربوط به جنگ های تاریخی از سواحل دونکرک  تا شهر های بزرگ انگلستان مباشد و در نهایت به آلمان می رسد. همچنین نبرد های تاریخی دیگری نیز وجود دارد که یاد و خاطره جنگ جهانی دوم را زنده می کند.

در این بازی شما را به نبرد های هوایی جنگ جهانی دوم دعوت می کنیم جایی که توپخانه ها، ضد هوایی ها در برابر هواپیما های جنگی دسته اول قرار می گیرند! آیا می توانید در این نبرد پیروز شوید؟

ویژگی ها:

– سبک جدید بازی

– جنگ های تاریخی

– واحد های نظامی و هواپیما های واقعی

– سلاح های مخفی