یک دانشمند دیوانه با شیفتگی به بیماری ها و آفات فقط به یک معنی می تواند باشد : آخر الزمان زامبی ها. با این ویروس زامبی جدید که از کره شمالی به گوشه و کنار دنیا در حال گسترش است ، مرده ها از گور های خود با طمع گوشت انسان در حال خیزش هستند. هیچ شهری از این سونامی زامبی ها زنده نخواهد ماند و حتی قدرتی مخرب تر از هزاران حوادث طبیعی دیگر را دارد. در این بازی شما در نقش این داشمند روانی تنها یک ماموریت دارید و آن هم این است ویروس خود را ارتقا دهید و با انفجار مواد شیمیایی هر فردی در این سیاره را آلوده نمایید. پلیس و ارتش سعی می کنند تا با فرستادن نیرو ها ، زامبی های شما را نابود و برنامه سلطه بر جهان شما را متوفق کنند اما با وجود این خدمه زامبی هیچ کس نمی تواند راهپیمایی مرگ شما را در طول بزرگراه را متوقف کند.

ویژگی های بازی:

– گیم پلی مخرب و اعتیاد آور

– ایجاد هرج و مرج با زامبی ها و انفجار

– مسابقه در سراسر جهان و گسترش عفونت

– کسب پول بیشتر برای کشتن های بزرگ تر

– ساخت ویروس خود و ارتقا زامبی ها