Jimmy’s Snow Runner یک بازی دونده بی پایان با زمینه ماجراجویی می باشد که برای اندروید منتشر شده است. در دنیای کاغذی بازی باید به جیمی کمک کنید تا با پرش های مختلف و اجتناب از موانع بیشترین مسافت را طی کند. عکس العمل سریع شما در این بازی به منزله زنده ماندن بیشتر شما و ثبت رکورد بهتر می باشد. می توانید با لمس صفحه نمایش برای جیمی تپه های برفی درست کنید تا از روی آن ها بپرد. با جمع آوری سکه ها در طول مسیر نیز می توانید لباس هایی با قابلیت های ویژه را باز نمایید. تا چه حد می توانید مسافت بیشتری را طی کنید؟

ویژگی های بازی:

– ساخت تپه های برفی برای جیمی

– تست مهارت ها و ثبت بهترین رکورد

– جمع آوری سکه ها و خرید لباس

– ارتقا ویژگی های جیمی