یک برنامه جالب ومفید برای کسانی که به دسرها وکیک های مختلف علاقه مند هستند ومی خواهند باآنها وطرز تهیه آنها آشنا شوند.در این برنامه بخش های زیر گنجانده شده است:
تعداد دسرها : ۵۰
تعدادکیک ها: ۳۴
تعداد بستنی ها: ۱۴
تعداد نوشیدنی ها: ۱۵
همراه با تصویر نهایی از هر غذا
این برنامه مفید را از دست ندهید.برای دریافت ودیدن تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.