یک برنامه بسیار جالب برای کسانی که علاقه مند هستند داستان پیامبران الهی را بدانند وآنها در تلفن همراه خود داشته باشند.در این برنامه داستان های کوتاه پیامبران زیر میباشد:
۱-حضرت ادریس (ع)
۲-حضرت ذوالقرنین (ع)
۳-حضرت ایوب (ع)
۴-حضرت شعیب (ع)
۵-حضرت الیاس (ع)
۶-حضرت ذوالکفل (ع)
۷-حضرت ارمیا (ع)
۸-حضرت عزیز (ع)
۹-حضرت لقمان (ع)
۱۰-حضرت الیسع (ع)
۱۱-حضرت خضر (ع)
این برنامه جالب را از دست ندهید.برای دریافت ودیدن تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.