Need for Racing: New Speed Car یکی دیگر از سری بازی های مسابقه ماشین ها می باشد که جدیدترین نسخه آن به تازگی برای اندروید منتشر شده است. در این بازی باید تمام مهارت های رانندگی خود را به کار گیرید و در بیش از ۱۰ حالت مسابقه ای مختلف و پنج فصل حرفه ای با بیش از ۱۵ ماشین برتر دنیا شرکت کنید و بتوانید عنوان قهرمانی را به دست آورید. خودرو خود را انتخاب کنید و تا می توانید در مسیرهای صاف پدال گاز را فشار دهید تا رقیبان را پشت سر بگذارید. با گذشت مراحل می توانید خودرو و آیتم های خود را بهبود بخشید.