در بازی فوق العاده زیبای Pull My Paw به لالو که یک سگ ناز و شیطان است کمک کنید تا در سفر خود خانواده اش را پیدا کند. چه کار خواهید کرد اگر خانواده شما به تعطیلات بروند و شما را در خانه فراموش کنند؟ آیا یک جت پک می سازید و با آن به آسمان می روید تا آن ها را پیدا کنید؟ لالو نیز با شما هیچ تفاوتی ندارد و به کمک شما بسیار نیاز دارد. پس با کنترل کردن جت پک او را سریع تر به خانواده اش برسانید.

ویژگی های بازی:

– کنترل جت پک و جمع آوری سکه ها و قدرت های ویژه

– استفاده از شتاب سنج دستگاه برای کنترل لالو

– انتخاب لباس های مختلف برای ماجراجویی لالو

– رقابت با دوستان