نرم افزار محاسبه دستمزد تعیین اجاره بها توسط کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۲
این برنامه توسط گروه برنامه نویسی و طراحی وب سایت کارا به جهت تسهیل در امور محاسبات تعیین اجاره بها برای کلیه رشته ها توسط کارشناس رسمی دادگستری تولید شده است. مخاطبین این نرم افزار کارشناسان رسمی دادگستری، قضات محترم، وکلاء و کارآموزان کارشناسی می باشند.
قابلیت های قابل توجه و متمایز کننده این نرم افزار نسبت به نرم افزارهای مشابه:
۱- اعمال ماده ۶ – حق ماموریت در داخل و و خارج استان به ازای هر روز 
۲- اعمال تبصره ۶ ماده ۱۱ – ارجاع موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی 
۳- محاسبه ماده ۱۳
لذا شما می توانید با اعمال محل ماموریت و تعداد کارشناس از هر رشته، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۲ را بدست آورید.