OldPhoto v1.21 تبدیل تصاویر به عکس های قدیمی

 

 با استفاده از با برنامه کم حجم OldPhoto  می توانید به راحتی و با یک کلیک تصاویر خود را به شکل عکس های قدیمی درآورید. امکان تنظیم روشنایی و کنتراست تصاویر نیز فراهم شده است. مطمئنا این برنامه می تواند سرگرم کننده باشد.

 

OldPhoto v1.21 تبدیل تصاویر به عکس های قدیمی