محافظت از اطلاعات شخصی با SafeWallet v1.1.9

 

همه ما اطلاعات شخصی ای مانند شماره حسایب های بانکی ، رمز کارت ، پسورد ایمیل و . . . داریم.  مطمئنا نگهداری و حفظ آنها از دغدغه های ما محسوب میشود ، SafeWallet نرم افراری پیشرفته است که محیطی ایمن را جهت نگهداری تمام اطلاعات شخصی شما فراهم می آورد.

همچنین این برنامه دارای یک نسخه برای رایانه است که می توان نسخه رایانه ای و آندروییدی این برنامه را با هم همگام سازی کرد.

محافظت از اطلاعات شخصی با SafeWallet v1.1.9