They Need To Be Fed 3 یک بازی بسیار زیبا با گرانش ۳۶۰ درجه ای می باشد که نسخه سوم آن منتشر شده است.  بدوید ، پرش کنید ، جمع آوری نمایید ، از دشمنان اجتناب کنید و در اخر خوراک هیولا ها شوید. در این بازی شما می توانید در همه ی جهات راه بروید و جاذبه ۳۶۰ درجه ای به شما اطمینان می دهد که هرگز سقوط نخواهید کرد.  در نسخه سوم بازی جهان آن بزرگتر ، بهتر و روان تر شده است. همچنین مراحل بازی نیز بزرگتر شده اند و اسرار و چیز های بیشتری برای جمع آوری در آن ها وجود دارد.

ویژگی های بازی:

– جاذبه ۳۶۰ درجه

– ۷ جهان هیجان انگیز

– بیش از ۵۰ مرحله جذاب

– حالت ماجراجویی و ۴۰ دستاورد