Sniper Tactical یک بازی تیراندازی جذاب است که مهارت های شما در تیراندازی را به چالش می کشاند. باید با استفاده از دانش و تکنیک های فنی خود به سوی هدف های تعیین شده تیراندازی کنید. در بازی در مرحله های مختلف در شرایط مختلفی قرار خواهید گرفت و باید در نجات گروگان های هر مرحله از یک تکنیک جدید بهره ببرید. همچنین با جمع آوری امتیازات مناسب می توانید توان و دقت اسلحه خود را افزایش دهید تا با خیال راحت به سمت گروگان گیران تیراندازی کنید.

ویژگی های اصلی بازی:

– مقابله با انواع رفتارهای دشمنان

– امکان سفارشس سازی سلاح ها

– شرایط مختلف برای استفاده از تکنیک های مختلف