یک برنامه بسیار جالب ومفید برای کسانی که به شعر و ادبیات اهمیت بسیار می دهند.در این برنامه مجموعه اشعار رهی معیری جمع آوری گردیده است تا شما در هر زمان ومکان به آنها دسترسی داشته باشید.این برنامه جالب را از دست ندهید.برای دریافت ودیدن تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.