قیمت در گوگل پلی ۴٫۹۹ دلار!

Nexionode یک بازی تخیلی و فکری در سبک مجموعه بازی های outerspace است. در حالی که انسان ها تمامی خدمه سفینه فضایی را دستگیر و تصرف کردند، اما قادر به دسترسی به آن نیستند و برای گذر از هر مرحله باید به سوالات منطقی و چالش برانگیز بازی پاسخ دهند. همچنین مراقب هشدارهای امنیتی سفینه در هنگام گذر از چالش های باشید، زیرا امکان دارد با کم دقتی شما سفینه رو به نابودی برود و شما هم در بازی بازنده شوید. مهارت های خود را به اثبات برسانید و از حوادث قریب الوقوع برای سفینه جلوگیری کنید.

ویژگی های اصلی بازی:

– وجود بیش از ۱۵۰ مرحله چالش انگیز

– کشف جعبه سیاه در هنگام نابودی سفینه

– پیدا کردن و حل انواع چالش ها

پیشنهاد می کنی مبه هیچ وجه این بازی را از دست ندهید!