یک برنامه بسیار مفید وکاربردی برای کسانی که می دانند سیگار مضر است ولی باور به خطرناک بودن آن ندارند.در این برنامه با توجه به بخش های مختلف به معرفی ضررهای سیگار می پردازد.در این برنامه حتی راه های ترک سیگار نیز گنجانده شده است.این برنامه بسیار مفید را از دست ندهید.برای دریافت ودیدن تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.